Informacje dla klientów

1. Zarząd Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. informuje ,że istnieje możliwość podpisania umowy na wywóz nieczystości stałych w siedzibie Spółki Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego 46 b
w godz. od 7.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku lub z pracownikiem Spółki mające stosowne upoważnienie. Kasa jest czynna w godz. 7.00- 14.30.

2. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z warunkami umowy zawartej z Zakładami Komunalnymi Spółka z o.o. pojemniki należy wystawiać do godz. 7.30 w dniu wywozu .Późniejsze wystawienie pojemników może powodować nie odebranie ich oraz naliczenie dodatkowej opłaty za ponowny dojazd.

3. Zarząd Spółki informuje, że w celu ułatwienia sposobu zapłaty za wywóz nieczystości stałych, wprowadzane są książeczki opłat, które można odebrać w siedzibie Spółki Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 46 b w godz. i dnach wymienionych w pkt.1

4. Zarząd Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. zawiadamia wszystkich właścicieli grobów ziemnych ,którzy mają najbliższych pochowanych na cmentarzach komunalnych Rabka-Zabornia, Rabka-Zaryte, Rabka - Rdzawka, iż należy zgłaszać się do administracji Zarządu Cmentarzami w celu aktualizacji praw własności grobów ziemnych ,którym minął dwudziestoletni okres wykupu. Brak dokonania weryfikacji miejsc będzie skutkował powtórnym zagospodarowaniem grobów ziemnych w których dokonano pochówku przed rokiem 1997.

5. Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń w siedzibie Spółki Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 46 b.

6. Zarząd Zakładów Komunalnych zawiadamia, że uruchamiany jest punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego w Rabce-Zdrój ul. Zaryte 141b (siedziba Sortowni Surowców Wtórnych) - więcej informacji patrz Sortownia Surowców Wtórnych punkt zbiórki sprzętu elektronicznego.