BDO

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020r wchodzą istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach zobowiązane do wpisania się do rejestru BDO (czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) są m. in. firmy produkcyjne oraz przemysłowe, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady, ponadto obowiązek wpisu mają firmy świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Firmy te w myśli ustawy o odpadach są wytwórcami odpadów czyli są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów oraz posługują się kartami przekazania odpadu. 

Od 1 stycznia 2020 prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie BDO. Każdy podmiot wytwarzający odpady będzie posiadał indywidualny login oraz hasło do posługiwania się w bazie BDO. BDO dostępne jest pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/ na którym istnieje możliwość sprawdzenia czy konkretny rodzaj prowadzonej działalności podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru. 

Według powyższego, podmiot który nie posiada wpisu do rejestru BDO nie będzie mógł wygenerować karty przekazania odpadu, jak również nie będzie mógł przekazać odpadów firmie zajmującej się ich zagospodarowaniem. Nie będzie również możliwe wygenerowanie dokumentu jakim jest karta Przekazania Odpadu w imieniu klienta tj. wytwórcy odpadów. 

Jeżeli jeszcze nie dokonali Państwo wpisu do rejestru BDO, prosimy o jak najszybsze jego uzupełnienie. Po dokonaniu wpisu należy również dopilnować obowiązku umieszczania indywidualnego numeru rejestrowego na dokumentach które sporządzane są w związku z prowadzoną działalnością oraz przekazywania Marszałkowi Województwa rocznych sprawozdań w zakresie odpadów i gospodarowania nimi. 

W przypadku pytań pomocą służy Ministerstwo Środowiska: Pomoc techniczna 22 369-20-66 Pomoc merytoryczna 22 369-20-65 Adres e-mail pomoc.bdo@mos.gov.pl 

Numey kontaktowe do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie: 

12 37 96 074

12 63 03 492

12 63 03 495

12 63 03 587

12 63 03 592

12 63 03 562