RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. dostosowaliśmy naszą działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Aby udzielić bardziej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju chronią prywatność Klientów oraz w jaki sposób Klienci mogą korzystać z praw do swoich danych, zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych są:

Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 46B,

34-700 Rabka-Zdrój,

Maria Ponicka - Prezes

e-mail: zku@rabka.pl, sortownia@zk.rabka.pl, tel. 18 26 77 395

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: Kingę Halek

e-mail: sortownia@zk.rabka.pl

3. Celem zbierania danych jest: 

- spełnienie prawnych zobowiązań, transakcji i umów handlowych  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

- przenoszenia danych

- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Dane jakie przetwarzamy: 
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli podano) 
- Adres domowy lub biurowy (jeśli zostały dostarczone) 

- adres e-mail (jeśli podano) 
- Dane osoby kontaktowej (jeśli została podana) 
- Numer telefonu (jeśli podano) 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub przez okres trwania umowy oraz do 5 lat po jej zakończeniu.

7. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

8. Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Spółce.