Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników 


Funkcję Zgromadzenia pełni Burmistrz Rabki-Zdroju 

Zarząd: 

Prezes Zarządu Spółki -Ewa Pancerz 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. składa się z trzech członków. Kadencja rady trwa trzy lata. Członkowie: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Anna Iskrzycka-Jąkała 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Kinga Halek 

Członek Rady Nadzorczej  - Mirosław Sawina