Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników


Funkcję Zgromadzenia pełni Burmistrz Rabki-Zdroju

 

Zarząd


Umowa Spółki przewiduje, że w skład Zarządu może wchodzić od jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu Spółki wynosi trzy lata.

Obecnie Zarząd jest jednoosobowy:

- Prezes Zarządu Spółki - mgr Maria Ponicka

 

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. składa się z pięciu członków. Kadencja rady trwa trzy lata. Członkowie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - mgr Marek Panek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - inż. Paweł Woszczyna

Członek Rady Nadzorczej  - Teresa Korwel

Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Wierzba