Segregacja

 

W systemie zbiórki dwupojemnikowej odpady na terenie posesji są segregowane następująco:

 

do pojemnika zielonego
wrzucamy wszystkie odpady, które nie nadają się do rozsegregowania
z wyłączeniem: popiołu, żużlu, materiałów żrących i toksycznych, gruzu budowlanego, odpadów płynnych oraz baterii, akumulatorów, świetlówek.

do pojemnika żółtego
wrzucamy wszystkie surowce wtórne, tj. papier, szkło, plastik, metal. Muszą być suche i czyste. Papier nie może być zatłuszczony, szklane i plastikowe opakowania muszą być opłukane i wysuszone, ale etykiety można zostawić.

 

Pojemnik na popiół:

 

Duże pojemniki na plastik i szkło:


Kontener: