Przedmiot Działalności

  • -działalność usługowa  związana z zagospodarowaniem  terenów zielonych,

  • -działalność usługowa  w zakresie rozprowadzenia  wody,

  • -wynajem samochodów  ciężarowych  z kierowcą,

  • -odbiór odpadów,

  • -usługi sanitarne i pokrewne,

  • -odprowadzanie ścieków,

  • -pogrzeby i działalność pokrewna,