O Nas

Powstanie spółki:

Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednoosobowa spółka Gminy
Rabka-Zdrój, powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarski Komunalnej,
w Rabce-Zdrój, na podstawie Ustawy z 1990 roku, o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
oraz Uchwały Rady Miejskiej  z dnia 30 marca 1992 roku.

Założyciel:
Gmina Rabka-Zdrój.

Nazwa:
"Zakłady Komunalne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba:
Miasto Rabka-Zdrój.

Adres:
Kilińskiego 46b, 34-700 Rabka-Zdrój.

Obszar działalności:
Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polski.

Rejestracja:
Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Sródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS:0000156990.

Kapitały, udziały i majątek Spółki:
Kapitał własny Spółki tworzą kapitał zakładowy, kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 360 500,00 zł i dzieli się na 2721 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Rabka-Zdrój.

Nadane numery identyfikacyjne:
NIP: 735-000-84-25
REGON: 490076704
BDO: 000011500