Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA ZO.O.
W RABCE-ZDRÓJ 34-700 RABKA-ZDRÓJ UL. ZARYTE 141 B

 1. Punkt zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego czynny w dniach od poniedziałku do piątku
 2. W punkcie Zbierania Zużytego Sprzętu przyjmowane są tylko urządzenia elektryczne i elektroniczne kompletne tzn. takie,
  z których nie zdemontowano zużytych elementów.
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw domowych, dostarczony własnym transportem przez osoby fizyczne jest przyjmowany bezpłatnie.
 4. Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może być dostarczony do Punktu Zbierania Zużytego Sprzętu transportem Zakładów Komunalnych Spółka Zo.o.o. - jednakże Spółka naliczy opłatę zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.
 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczony własnym transportem przez przedsiębiorców przyjmowany jest odpłatnie (zgodnie z cennikiem usług komunalnych dostępnym w siedzibie Spółki „Zakłady Komunalne”).
 6. W Punkcie Zbierania Zużytego Sprzętu przyjmowane są następujące rodzaje sprzętu elektrycznego
  i elektroniczny.


Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego KOD ODPADU
1. 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123
2. Chłodziarki 200123
3. Zamrażalki 200123
4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności 200123
5. Pralki 200136
6. Suszarki do ubrań 200136
7. Zmywarki 200136
8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 200136
9. Piece elektryczne 200136
10. Elektryczne płyty grzejne 200136
11. Mikrofalówki 200136
12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności 200136
13. Elektryczne urządzenia grzejne 200136
14. Grzejniki elektryczne 200136
15. Pozostały sprzęt wentylacyjny 200136
16. Wentylatory elektryczne 200136
17. Urządzenia klimatyczne 200136
18. Pozostały sprzęt elektryczny 200136
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Odkurzacz 200136
2. Zamiatacze dywanów 200136
3. pozostałe urządzenia czyszczące 200136
4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych 200136
5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania 200136
6. Tostery 200136
7. Frytkownice 200136
8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań 200136
9. Noże elektryczne 200136
10. Urządzenia do strzyżenia, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 200136
11. Zegary, zegarki oraz urządzania do celów odmierzania wskazywania lub rejestrowania czasu 200136
12. Wagi 200136
13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 200136
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
A.Scentralizowane przetwarzanie danych:
1. Komputery duże 200136
2. Stacje robocze 200136
3. Jednostki drukujące 200136
B.Komputery osobiste:
1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor, klawiatura
2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 168001
3. Notebooki 168001
4. Notepady 168001
5. Drukarki 200136
6. Sprzęt kopiujący 200136
7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 200136
8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 200136
9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
10. Terminale i systemy użytkownika 168001
11. Faksy 200136
12. Teleksy 200136
13. Telefony 200136
14. Automaty telefoniczne 200136
15. Telefony bezprzewodowe 200136
16. Telefony komórkowe 200136
17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne 200136
18. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej 200136
4. Sprzęt audiowizualny
1. Odbiorniki radiowe 200136
2. Odbiorniki telewizyjne 200136
3. Kamery video 200136
4. Sprzęt video 200136
5. Sprzęt hi-fi 200136
6. Wzmacniacze dźwięku 200136
7. Instrumenty muzyczne 200136
8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych 200136
5. Sprzęt oświetleniowy
1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych 200136
2. Liniowe lampy fluorescencyjne 200121*
3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne 200121*
4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe 200121*
5. Niskoprężne lampy sodowe 200136
6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontorli światła oświetleniowego żarówek 200136
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem stacjonarnych narzędzi przemysłowych wielkogabarytowych
1. Wiertarki 200136
2. Piły 200136
3. Maszyna do szycia 200136
4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składnia, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów 200136
5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań 200136
6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań 200136
7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu noszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami 200136
8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodowych 200136
9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne 200136
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe 200136
2. Kieszonkowe konsole do gier video 200136
3. Gry video 200136
4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania i wiosłowania 200136
5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi 200136
6. Automatyczne uruchamianie monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonami lub innymi podobnym artykułem 200136
7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 200136
8. Przyrządy do nadzoru i kontroli
1. Czujniki dymu 200136
2. Regulatory ciepła 200136
3. Termostaty 200136
4. Urządzenia pomiarowe ważące lub nastawił używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny 200136
5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych) 200136
9. Automaty do wydania 200136
1. Automaty do wydania napojów gorących 200136
2. Automaty do wydania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami 200136
3. Automaty do wydania produktów stałych 200136
4. Automaty o wydania pieniędzy - banknoty 200136
5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty 200136