Przedmiot Działalności

  • -Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wielkogabarytowych i płynnych

    -Zarządzanie cmentarzami komunalnymi i opieka na grobami

    -Sprzedaż wody 

  • -Usługi transportowe i przeprowadzki 

  • -Dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych 

  • -Usługi ogrodnicze

    -Usługi związane z zimowym utrzymaniem